Hàng triệu lao động nghỉ hưu sớm sẽ mừng thầm khi hưởng thêm quyền lợi

26/03/2024 08:35

Người lao động nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ lương hưu theo tỉ lệ hưởng lương hưu. Tuy nhiên có những trường hợp nghỉ sớm sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Đó là những trường hợp nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Thứ nhất, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 2 - 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng các chế độ khác.

Những đối tượng này không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Hàng triệu lao động nghỉ hưu sớm sẽ mừng thầm khi hưởng thêm quyền lợi

 Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có nhiều trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu. Ảnh minh họa: TL

Thứ hai, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu từ 2 - 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định và được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Những trường hợp này còn không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH bắt buộc và từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Thứ ba, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ tư, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu tối thiểu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ năm, đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 - 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng thêm các chế độ khác.

Trường hợp này không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Hàng triệu lao động nghỉ hưu sớm sẽ mừng thầm khi hưởng thêm quyền lợi

 Nếu công dân nghỉ hưu trước tuổi nhưng không thuộc các trường hợp quy định sẽ bị giảm trừ % lương hưu. Ảnh minh họa: TL

Ngoài các trường hợp trên, người lao động được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu bao gồm: có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định trừ đi tối đa 10 tuổi.

Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm.

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nếu công dân nghỉ hưu trước tuổi nhưng không thuộc các trường hợp trên thì sẽ bị giảm trừ % lương hưu.

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Hàng triệu lao động nghỉ hưu sớm sẽ mừng thầm khi hưởng thêm quyền lợi - Thời Sự