"vu-nhom" (Có 1 kết quả)

TP.HCM chỉ đạo khẩn bỏ tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến Vũ nhôm

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc huỷ bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).